Biz Kimiz?

Umudum Olur musun Derneği ihtiyaç sahibi kişilere ayni ve nakdi olmak üzere her türlü yardımda bulunmak, toplumda yardımlaşma bilincinin güçlenmesini sağlamak, iyi insan ve iyi toplum inşasına hizmet etmek, yeni işbirliği modelleri ve projelerle çağdaş ve sürdürülebilir yardımlaşma ve dayanışma ağları oluşturmak, yerel kültürün korunarak günümüz teknolojik olanaklarıyla gelişmesine ve geleceğe taşınmasına katkı sağlamak; ve bakım gerektiren hastalığa sahip kişilere ve bu kişilere bakmakla yükümlü olan veya bakımını üstlenen kişilere gerekli nakdi ve gayri nakdi her türlü yardımda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

Derneğimiz aynı zamanda: Doğu Türkistan’dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış olan Türk Milletinin kültürünü, tarihini, dini inanış ve inançlarını yaşamalarına yardımcı olacak projeler üretirken, Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye kökenli insanların kültürlerini devam ettirebilmeleri için yanlarında olmak amacını taşır. Yine ülkemiz coğrafi sınırları içerisinde Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının tarihten getirdiği kültürel özelliklerinin geleceğe taşınabilmesi için projeleri hayata geçirme gayesini taşır.